Privacy Policy

Who we are

Our website address is: https://www.cybermind.fi. Web site is owned by Cybermind Oy.

Main principles of data processing

By using this site you accept information collecting, storing and utilization for purposes described bellow. Information collected is utilized for customer relationship management and service quality analysis. Cybermind follows Finnish law for data processing procedures.

Cookies

Site visits generate different anonymous usage related information through cookies or other similar technologies. We also collect information about potential customers contact information related to contact request.

Customer communication and marketing

Cybermind can inform customers and potential customers about services or events available based on collected contact information.

You can opt out from this communication by notifying us about it into info@cybermind.fi.

Tietojen käsittelyn yleisperiaatteet

Cybermind Oy:n tietosuojaperiaatteet kuvaavat niitä periaatteita ja käytäntöjä joita toteuttamalla pyrimme varmistamaan asiakkaidemme yksityisyyden suojan ja viestinnän luottamuksellisuuden. Cybermind Oy päivittää tietosuojaselostetta toiminnan ja/tai palveluiden kehittymisen myötä muodostuvia uusia vaatimuksia vastaavaksi. Uusin voimassa oleva seloste esitetään päivättynä tästä samassa kohtaa käyttäjien tarkasteltavaksi. Käyttämällä Cybermind Oy:n palveluita hyväksyt samalla tämän tietosuojaselosteen, ja annat suostumuksesi tietojesi keräämiseen, tallentamiseen ja käyttämiseen alla kerrotulla ja rekisteriselosteissa kuvatulla tavalla.​

Cybermind Oy on yritysjohtoa toiminnan tehostamisessa tukeva konsultointiyritys. Palveluihimme kuuluvat neuvonanto, rahoitus sekä transformaatiohankeet.

Cybermind Oy käyttää kerättyjä tietoja asiakassuhteiden kehittämiseen ja palvelun laadun analysointiin sekä parantamiseen. Tietosuojan kehittäminen on tärkeä osa asiakkaillemme tarjottavia palveluita. Siksi tietosuojaa koskevat säännöt ovat paitsi yksityishenkilöille, myös Cybermind Oy:lle ja sen liiketoiminnalle tärkeitä.

Cybermind Oy noudattaa asiakkaiden henkilötietojen ja muiden asiakastietojen käsittelyssä Suomen lakeja sekä niiden nojalla annettuja viranomaisten määräyksiä. Tietosuojalainsäädännön periaatteiden mukaisesti rekisteröidyn tulee olla tietoinen häntä koskevien henkilötietojen käsittelystä ja hänellä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa olevat virheet oikaistua, antaa ja peruuttaa suostumuksensa tietyntyyppiseen henkilötietojen käsittelyyn, ja joissain tapauksissa saada häntä koskevat tiedot kokonaan poistettua.

Cybermind Oy kerää käyttäjän Cybermind Oy:n www-sivustolla vierailuista erilaisia anonyymeja tai selaimen käyttöä kuvaavia tietoja. Seuranta perustuu evästeiden (cookie), tai muun vastaavan toiminnallisuuden käyttöön. Näitä tietoja voidaan yhdistää käyttäjään ainoastaan tämän suostumuksella. Keräämme potentiaalisten asiakkaiden henkilö-, tai yhteystietoja Cybermind Oy:lle tulevista yhteydenotoista.

Asiakasviestintä ja suoramarkkinointi

Asiakasviestinnällä tarkoitetaan asiakassuhteen hoitamiseksi tarvittavaa yhteydenpitoa. Cybermind Oy voi lähettää asiakkailleen tuotteita ja palveluita koskevaa asiakasviestintää ilman erillistä suostumusta.​

Suoramarkkinointia yhteisölle saa harjoittaa, jollei tämä ole sitä nimenomaisesti kieltänyt. Yhteisölle on annettava mahdollisuus helposti ja ilman erillistä maksua kieltää yhteystietojensa käyttö jokaisen suoramarkkinointitarkoituksessa lähetetyn viestin yhteydessä.​

Cybermind Oy: tekemän suoramarkkinoinnin voi kieltää ilmoittamalla siitä osoitteeseen info@cybermind.fi

Evästeet

Cybermind Oy:n www-sivustot käyttävät evästeitä, ja muita vastaavia tekniikoita, palveluiden toteuttamiseen ja kehittämiseen, verkkoanalyysiin sekä markkinoinnin kohdistamiseen. Kohdistettua mainontaa voi esiintyä sekä Cybermind Oy:n että kolmansien osapuolien sivustoilla tai palveluissa. Käyttäjä voi kieltää evästeen tallentumisen muuttamalla selaimen asetuksia. Esto voi vaikuttaa sivustojen toimintaa. Evästeilmoituksen sulkemisella tai Cybermind Oy:n palvelujen käytön jatkamisella muuttamatta evästeasetuksia hyväksyt evästeiden käytön.​

Evästeet ovat tiedostoja, jotka sivusto, sovellus tai klikattu mainos asettaa selaimeen käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Eväste sisältää nimettömän, selainkohtaisen tunnisteen, jonka avulla Cybermind Oy voi myöhemmin tunnistaa selaimen tai päätelaitteen eri verkkosivustoilla ja palveluissa. 

​ Evästeitä voidaan käyttää esimerkiksi markkinoinnin kohdentamiseen. Cybermind Oy voi hyödyntää sivustoilta evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerättyä tietoa kohderyhmien segmentointiin. Eri kohderyhmille voidaan siten esittää kerättyihin tietoihin perustuen niitä todennäköisesti paremmin palvelevaa mainontaa tai sisältöä niiden vieraillessa Cybermind Oy:n sivustoilla.

Tietoturva

Cybermind Oy huolehtii palveluidensa tietoturvasta käyttäen menettelytapoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisessa suhteessa uhkien vakavuuteen ja tekniseen kehitystasoon sekä kustannuksiin. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Sisäisiä tietosuojaa ja tietoturvaa koskevia Cybermind Oy:n ohjeistuksia toteutetaan muun muassa ennakoivan riskienhallinnan keinoin, huomioimalla tietosuoja- ja tietoturva tuotteidemme ja palveluidemme suunnittelussa sekä kouluttamalla henkilöstöämme.​

Pyydämme kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että mikään yritys ei voi tarjota täydellistä tietoturvaa. Jokaisen Cybermind Oy:n asiakkaan on myös itse huolehdittava omasta tietoturvastaan tarkoituksenmukaisella tavalla, esimerkiksi huolehtimalla ajantasaisten virus- ja palomuuripalveluiden käytöstä ja käyttöjärjestelmien päivityksistä.

Kielto-oikeus ja tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Cybermind Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen info@cybermind.fi.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: info@cybermind.fi