TIETOSUOJA HALTUUN

Nopea ja laadukas starttipaketti EU-tietosuoja-asetuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen

Tietotilinpäätös

Henkilötietorekisterit, tiedot, järjestelmät ja tietovarannot selkeästi kuvattuna

Tietosuoja-seloste

EU:n tietosuoja-asetuksen vaatima tiedote rekisteröidylle hänen tietojensa käsittelystä

Organisaatio

Tietosuojaan liittyvät roolit, tehtävät ja vastuut

Ohjelmisto

Tarvittaessa tietosuoja voidaan dokumentoida Arterin Arc -työkalun valmiisiin mallipohjiin

Tietosuoja-politiikka

Tietosuojaan liittyvät roolit, tehtävät ja vastuut

Prosessit

Vuosikello, olennaisimpien prosessien kuvaukset ja kytkentä palveluiden kehitykseen

Riskien hallinta

Tietosuojaan liittyvien riskien tunnistaminen ja varautumissuunnitelma

ePerehdytys

Valmis tai räätälöity paketti henkilökunnan perehdyttämiseen verkko-oppimisympäristössä

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ?

Kerromme mielellämme lisää tietosuojasta sekä siihen liittyvästä koulutus- ja konsutointipalveluistamme.

Kiitos viestistäsi! Olemme pian yhteydessä.