KEITÄ OLEMME

Cybermind Oy on perustettu keväällä 2017 neljän kokeneen ICT-johtamisen asiantuntijan toimesta. Autamme yrityksen johtoa ymmärtämään ja ottamaan käyttöön yrityksen tarvitsemat avainteknologiat ja niihin liittyvän hallintamalllin, osaamiset ja tietoturvallisuuden erityisesti suurissa muutostilanteissa kuten liiketoiminnan transformaatiot ja yrityskaupat.

Olemme työskennelleet seuraavilla toimialoilta: pankki- ja rahoitus, vakuutus, telecom, media, konsultointi, energia, julkishallinto, digitaalinen myynti ja markkinointi, rakentaminen

Meillä on vankka käytännön kokemus:

 • Kustannusten optimoinnista todellisissa liiketoimintaympäristöissä niiden tarpeita tukien

 • Yritysjärjestelyistä, ulkoistuksista ja fuusioista (30+ yritystä)

 • Pilvipalveluiden hyödyntämisestä: Amazon Web Services (AWS), Azure, Salesforce, O 365, Google Cloud Platform, Google G Suite, IBM Cloud

 • Järeistä analytiikkaratkaisuista

 • Käytännön arkkitehtuurityöstä ja yritysarkkitehtuurista (18 yritystä)

 • Meillä on yli 70 vuoden kokemus tietohallinnon johtamisesta mukaan lukien

  • Säänneltyjen tietovarastojen turvaaminen

  • IT:n tuloksellisuuden mittaaminen

  • IT-asiantuntijoiden johtaminen ja osaamisen kehittäminen

  • IT:n organisointi ja toiminnan kehittäminen

  • Liiketoiminnan ja IT:n symbioosi

Nuoresta iästään huolimatta Cybermind on onnistunut toteuttamaan useita onnistuneita toimeksiantoja, joissa asiakkaille on luotu kyky uudistaa toimintaansa strategian tavoittelemalla tavalla.

Toimeksiantoja

Yrityksen toiminnan ja teknologian uudistaminen alansa merkittävälle toimijalle

Saavutetut hyödyt

 • Liiketoimintastrategian kanssa synkronoitu arkkitehtuuri

 • 50% kulusäästö potentiaali

 • Uusien toimittajakanditaattien valinta

 • Optimoitu tuoteportfolio

Tehdyt toimenpiteet

 • Uuden strategian ja nykyisen teknologia ympäristön haasteet

 • Yritysarkkitehtuuri-roadmapin luominen

 • Potentiaalisten toimittajien skannaus ja evaluointi

 • Kustannusrakenteen optimointi

 • Tuoterakenteen kommentointi

Toimialallaan suurten yritysten välinen Due diligence-prosessi

Saavutetut hyödyt

 • Näkymä ostokohteen sopivuudesta ostajan strategiaan

 • Oston vaikutukset organisaatioihin

 • Oston vaikutukset teknologia- roadmappiin

 • Organisaation toimintakyvyn arviointi

Tehdyt toimenpiteet

 • Ostettavan yrityksen arkkitehtuurin yhteensopivuus

 • Ostokohteen irrottamisen vaikutusten arviointi

 • Arkkitehtuurin kypsyystaso

 • Organisaation toimintakyvyn arviointi

Cyber-uhkien arviointi keskisuurelle toimijalle

Saavutetut hyödyt

 • Näkymä tarvittaviin toimenpiteisiin organisaation kypsyystason korottamiseksi

 • Hallitukselle luotu kokonaiskuva yrityksen turvallisuustilanteesta

 • Hankesuunnitelma tavoitetilaan pääsemiseksi

Tehdyt toimenpiteet

 • IT-toiminnan kypsyysanalyysi

 • Prosessien kattavuus ja toiminta arvioituna yritysarkkitehtuurin kannalta

 • Henkilöstön organisointi ja roolitus suhteessa prosesseihin

 • Turvallisuuteen liittyvien prosessien ja ratkaisujen arviointi

Yrityksen carve-out plan

Saavutetut hyödyt

 • Organisaatioon vaadittavat muutokset

 • Järjestelmärajapinnat kuvattuna

 • Tarvittavat kaupalliset järjestelyt muodostettavien yritysten välille toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi

Tehdyt toimenpiteet

 • Muodostettavan yrityksen strategian kommentointi

 • Organisaatiorakenteen arviointi ja siihen tehtävät korjausehdotukset

 • Järjestelmäratkaisujen arviointi yritysarkkitehtuurin kannalta

 • Tietoarkkitehtuurin arviointi ja uuden rakenteen suunnittelu jaetulle yritykselle.

Kokonaisvaltainen tietosuojatyöhanke kansainväliselle toimijalle, jossa henkilötietojen käsittely keskeistä

Saavutetut hyödyt

 • Johdolle ja muille tarvittaville viiteryhmille kattava tilanneymmärrys

 • Tarvittavien toimenpiteiden & hankkeiden määrittely, aikataulutus ja eteneminen suunnitelmien mukaan

Tehdyt toimenpiteet

 • Tietotilinpäätös

 • GAP-analyysi

 • Tietosuojariskienhallinta

 • ISO27001-toteutus tarvittavat kontrollidokumentit huomioiden (tietosuojapolitiikka jne.)

 • Digitaalinen yleiskoulutus ja henkilökohtainen koulutus avainryhmille

 • Tarvittavien teknisten tietoturvahankkeiden ohjaaminen

 • Sopimuksien ja selosteiden koordinointi eri tuotteille ja eri maihin

Muutosohjelman läpivienti kriisiytyneelle keskisuurelle organisaatiolle

Saavutetut hyödyt

 • Johdolle ja henkilökunnalle ymmärrys muutoksen tärkeydestä ja vertaisorganisaatioiden tilanteesta

 • Toimenpiteiden asettaminen hyötytasojen kautta (vaikuttavin vs. helpoin)

Tehdyt toimenpiteet

 • IT-Kypsyysanalyysi

 • Digikyvykkyyden arviointi

 • Riskiviitekehyksen jalkauttaminen

 • Resurssianalyysi

 • Toimenpide/hankesuunnitelma

 • Merkittävän kokonaisvaltaisen muutoksen mahdollistaminen joustavan ja nopean kehittämisen mallilla

Ohjausrakenteiden (governance) terävöittäminen kasvua ja rahoitusta hakevalle toimijalle

Saavutetut hyödyt

 • Johdon ymmärrys eri ohjausmallien vaikutuksista toiminnalle

 • Kasvun ja rahoituksen mahdollistuminen

Tehdyt toimenpiteet

 • Hyvän hallintotavan kokonaisvaltainen esittely ja vaikutusanalyysi

 • Uusien ohjausrakenteiden muodostaminen ja jalkauttaminen

  • Corporate governance

  • IT Governance

  • Code  of Conduct

 Haluatko kokea Cybermindin asiantuntemuksen tuoman hyödyn omassa organisaatiossasi? Ole yhteydessä ja keskustellaan, kuinka voimme voimme olla avuksi?