Etsi
  • Markku Laak

Joustava sekä tehokas teknologia- ja IT-henkilöstöpolitiikka


Teknologiaorganisaatioiden rooli

Yhtiöiden sisäisiä teknologia- ja IT-organisaatioita (jatkossa IT-organisaatio) pidetään yleensä tukiorganisaatioina, joita ne ei-teknologiapainotteisilla toimialoilla aika usein ovatkin perus-IT- tukineen. Tällaisia toimialoja on vähenevissä määrin, koska tietotekniikka on tullut melkein toimialalle kuin toimialalle. Digipainotteisilla toimialoilla - kuten pankki, tele, media - IT on itse asiassa melkein koko tuotantokoneisto ja business, jolloin teknologia- ja IT- organisaatioilla on merkittävä rooli koko liiketoiminnan aikaansaamisessa ja kehittämisessä. IT:n ja IT-organisaation tulisi olla liiketoimintalähtöinen eli olla lähellä, ja jopa limittäin, liiketoiminnan kanssa, mutta se onkin jo oman kirjoituksensa paikka.

Organisaatioportfolio

Miten IT kannattaisi organisoida? IT-toiminnot voidaan organisoida usealla eri tavalla, mutta liiketoimintalähtöinen organisaatio on viisasta jakaa esim. kuvan 1 mukaiseen liiketoimintapalvelu- ja teknologiakerroksiin, niin että Business Service Managerit ovat liiketoimintaorganisaatioissa ns. dotted-line- raportointisuhteessa liiketoimintajohtoon ja solid-line- suhteessa IT-johtoon. Business Service Managerit ovat palvelutehtävissä ja pitävät huolta oman liiketoiminta-alueensa IT-toiminnasta ja kehittämisestä. Tällaisessa organisaatiomallissa teknologiaprosessit voidaan helposti tarvittaessa ulkoistaa osissa tai jopa kokonaisuudessaan, ja se tuo merkittävää joustavuutta organisaatiorakenteeseen. Osaamisen ulkoistaminen onkin yksi ratkaisu esimerkiksi vanhenevan teknologian/osaamisen muutokseen.

IT kehittyy hurjaa vauhtia ja teknologiat vanhentuvat nopeasti. Ulkoistamalla osaamista on mahdollisuus isoon digi-/teknologialoikkaan. Esimerkkejä löytyy, esimerkiksi Keskon ja Silja Linen siirryttyä aikoinaan mainframeista client/server- ja mobiiliteknologioihin. Tällöin perustettiin mm. yhteisyrityksiä teknologiayritysten kanssa, jotta vanha osaaminen saataisiin korvattua uudella osaamisella nopeasti ja merkittävästi.

Kuvai 1

Henkilöstöjako

Miten IT-henkilöstö kannattaisi jakaa? IT-organisaation henkilöstö voidaan jakaa kolmeen ”koriin”; omaan henkilöstöön, vuokratyövoimaan ja konsultteihin (kuva 2). Oma henkilöstö edustaa jatkuvuutta ja syvää organisatorista sekä systeemiosaamista, vuokratyövoima joustavaa toimintokohtaista ja konsultit projektikohtaista huippuosaamista.

Kuva 2

Näitä kolmea eri henkilöstöryhmää on luonnehdittu kuvassa 3. Jaottelumalli mahdollistaa joustavan ja kuitenkin huippuosaavan henkilöstön ja organisaation.

Oma henkilöstö toimii pääasiassa palvelutehtävissä liiketoimintarajapinnassa kehitys- ja palvelupäällikköinä. Vuokrahenkilöstö ja konsultit toimivat osa-alue- ja projektikohtaisina projekti- ja toteutusosaajina, jotka ovat myös joustavia resursseja ja ulkoistettavissa joko osittain tai kokonaan sekä pahan paikan tullen sopeutettavissa radikaalistikin. Iso teknologiamuutos on toteutettavissa myös muun muassa ulkoistamalla osaamista, joko teknologian tai henkilöstön osalta. Huomionarvoista on se, että tehtävät organisaatiossa ovat rooleja - ei ihmisiä, joille voi kasata useampia rooleja. Siten mallia voi toteuttaa myös pienemmissäkin organisaatioissa, joissa IT:llä ja teknologialla on merkittävämpää roolia.

Kuva 3


34 katselukertaa0 kommenttia