Etsi
  • Markku Laak

Digitalisaation mahdollisuudet


Mitä on digitalisaatio

Digitalisaatio on paljon käytetty muotitermi. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Digitalisaation voi kääntää tietoteknistymiseksi. Se on perinteiseltä käsitykseltään prosessien automatisointia, mikä ei ole uusi asia. Tieto Oy:n entinen toimitusjohtaja Matti Lehti puhui jo 90-luvulla digitalisaatiosta ja sen mullistavasta voimasta.

Digitalisaatio on tunnistettu yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka muuttavat niin yrityksiä kuin sitä ympäröivää yhteiskuntaa. Digitalisaatio aiheuttaa yrityksille muutoksia uusien toimintavälineiden ja prosessien omaksumisen seurauksena niin itse organisaatiossa kuin useimmiten myös organisaation toimintaympäristössä. Prosessien automatisointi ei toki ole koko totuus digitalisaatiosta. Se on myös tiedon keräämistä, analysointia ja näyttämistä sekä prosessien välistä automatisointia. Tavanomaisen tietotekniikan mausteiksi tulevat digitalisaatiossa muun muassa anturi- ja radioteknologia, robotiikka, tekoäly, tiedon tehokas jalostaminen, tiedolla johtaminen ja virtuaalitodellisuus. Mutta ennen kaikkea asioiden älykkäämpi tekeminen ja toteuttaminen tiedon jalostamisen, jakamisen ja välittämisen seurauksena on se juttu, siis tiedolla johtaminen, jota sitäkin on hoettu jo vuosia.

Digitalisaatio toimialoilla

Digitalisaation aste on perinteisesti paljon vaihdellut toimialoittain (Kuva 1), vaikkei liian suoraviivaisia päätelmiä voi tehdä, koska yksittäisten yritysten osalta on ollut poikkeamia. Digipainotteisilla perinteisillä toimialoilla, kuten pankki, vakuutus, tele ja media ovat itseasiassa melkein koko tuotantokoneisto ja business digitaalista, kuten myös pelialalla jakelukanavineen. Perinteiset toimialat ovat kokeneet viime vuosikymmeninä kovan murroksen digitaalisuuden vallattua toimialaa asteittain, ja siinä eri yritykset ovat saaneet vahvaa kilpailuetua kehittäessään digipalveluita etunenässä.

Fyysisten tavaroiden/tuotteiden toimittajat, kuten rakennus, maatalous, kaivos, leipomo, jätehuolto eivät luonnollisesti ole hyötyneet digitaalisuudesta niin paljon, mutta niissäkin voidaan hyödyntää digitaalisuutta muun muassa prosessien välisessä automaatiossa, tuotekehityksessä/simuloinnissa, myynnissä, markkinoinnissa, logistiikassa, jakelussa, taloudessa jne.

Digitalisaatio on pisimmälle viety uusissa mullistavissa/disruptiivisissa liiketoiminnoissa, kuten esimerkiksi Uber, AirBnB, Facebook, Tinder, jotka itsessään ovat pelkästään digipalveluita ja itse asiassa monesti vain alustoja uusille liiketoiminnoille.

Kuva 1

Digitalisaation mahdollisuudet toimialoilla

Perinteisillä toimialoilla, kuten pankki ja media, digitaalisuutta on hyödynnetty jo vuosia. Mutta niissäkin on mahdollista ottaa uusia teknologioita käyttöön laajemmin, vaikkapa tekoälyä finanssipelin toteuttamiseen, puhumattakaan perinteisemmästä ison tiedon reaaliaikaisesta tiedonsiirrosta tietolähteiden ja sensorien välillä.

Fyysisemmillä toimialoilla voidaan myös hyödyntää digitaalisuutta. Esimerkiksi Google on toteuttanut jo automaattikaupan ja kuljettaa droneilla pienlähetyksiä, jätehuollossa jäteastioiden täyttöastetta mitataan sensoreilla, logistiikassa esiintyy automaattivarastoja vihivaunuineen ja itseohjautuvine autoineen, on käytössä etäkirurgiaa, etäkonsertteja ja -kokoontumisia erityisesti kriisien aikana, tekolihaa ja jopa taloja on tulostettu 3D-tulostuksella ja on myös monia muita esimerkkejä.

Julkinen hallinto on sikäli takamatkalla, että julkishallinnossa ja -taloudessa olisi saavutettavissa huimia hyötyjä muun muassa datan älykkäästä keräämisestä ja analysoinnista sekä tiedon jakamisesta kansalaisille, puhumattakaan ihan yksinkertaisista asiakirjojen sähköistämisestä, allekirjoittamisesta ja jakelusta.

Huomattavaa hyötyä digitaalisuudesta olisi saavutettavissa esimerkiksi tekoälystä ja isosta datasta lääketieteessä uusien lääkkeiden ja diagnostiikan kehittämisessä, juridiikassa tuomiopäätösten teossa, turvallisuudessa älykkäässä robotiikassa, sensorivalvonnassa ja aseistuksessa, taloudessa automaattisista analyyseistä ja skenaarioista jne.

Virtuaalitodellisuuden ja keinoälyn yhdistämisellä voitaisiin tutkia vaikkapa merenpohjia ja avaruutta tai vaikkapa maailmojen syntyä. 3D-tulostuksella voidaan mullistaa mm. pientavaroiden ja varaosien tuotanto hajauttamalla tuotanto loppukäyttäjälle. Voisipa sitä verrata vaikkapa tiedonkäsittelyn hajautumiseen 80-luvun henkilökohtaisten tietokoneiden tullessa.

Vielä jää nähtäväksi, mitä kaikkea uudemmat teknologiat, kuten tekoäly, sensorit, robotiikka, virtuaalitodellisuus, 3D-tulostus, dronet älylaitteineen jne. saavat aikaan eri toimialoilla, myös perinteisissä liiketoiminnoissa ja julkisella sektorilla. Digitalisaatiosta on löydettävissä ja saavutettavissa merkittävää kilpailuetua, kunhan sitä vain kehitettäisiin määrätietoisesti sekä ennakkoluulottomasti.

Kuva 2


89 katselukertaa0 kommenttia