Etsi
  • Seppo Heikura

Cybermind kumppanina digitransformaatiossa - nopeutta muutokseen ja täysimittaisemmat hyödyt liiketo


Cybermind auttaa yrityksiä uudistumaan ja vastaamaan digitransformaation tuomiin haasteisiin tehokkaasti. Kyky ymmärtää oma kypsyystaso suhteessa ympäröivään maailmaan luo olennaisen kilpailuedun liiketoiminnalle ja antaa paremman mahdollisuuden hahmottaa niin ympärillä tapahtuvia muutoksia kuin uusien kilpailijoiden kyvykkyyksiä, joita vastaan yritys joutuu kamppailemaan.

Muutosvaiheessa on olennaista myös purkaa vanhoja rakenteita ja näin vapauttaa budjettia uuteen tekemiseen. Tämä täytyy tietenkin suunnitella synkronoidusti strategian uudistumisen kanssa, jotta teknologian painotukset liikkuvat samaa tahtia strategian painotusten muuttumisen kanssa. Kun teknologia on optimoitu, suhteessa tahtotilaan se tukee luonnollisesti paremmin liiketoimintaa ja mahdollistaa muutosketteryyden.

Digitalisaatio johtaa monissa yrityksissä tarpeeseen hankkia teknologiaa, osaamista tai liiketoimintaa oman yrityksen ulkopuolelta muutoksen nopeuttamiseksi. Yrityskauppojen yhteydessä tämä tarkoittaa synergioiden hakemista ja mahdollisen teknisen velan tunnistamista, jotta ostokohteista saadaan mahdollisimman täysimittainen hyöty. Huolellisesti ja kattavasti tehty due diligence -prosessipienentää yllätysten vaaraa ja mahdollistaa ostokohteen tehokkaamman hyödytämisen osana yrityksen liiketoimintaa.

Digitalisaatio ja säädösten muutokset tuovat uusia haasteita myös tietosuojan ja tietoturvan alueille. Näiden haasteiden järjestelmällinen kohtaaminen turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden myös muuttuneessa toimintaympäristössä. Tietoturvasta on hyvä aloittaa. Kattava standardiin (ISO27001) pohjautuva tarkastelu luo hyvän yleiskäsityksen tilanteesta ja mahdollisista ongelmakohdista, jotka vaativat korjaustoimenpiteitä. Todennettuun näkemykseen tietoturvasta on hyvä lähteä luomaan kyvykkyyttä kohdata tietosuoja-direktiivin asettamat uudet vaatimukset. Sehän jo sinällään edellyttää kyvyn osoittaa, että yrityksellä on selkeä käsitys tietoturvan nykytilasta.

Kaikista näistä teemoista löytyy enemmän tietoa sivuiltamme, jonne tuossa ylhäällä on avainsanojen kohdalla linkkejä teeman löytämisen helpottamiseksi.


28 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki