Meistä | Referenssit | Cybermind Oy

Toimeksiantoja

Yrityksen toiminnan ja teknologian uudistaminen alansa merkittävälle toimijalle

Saavutetut hyödyt

 • Liiketoimintastrategian kanssa synkronoitu arkkitehtuuri

 • 50% kulusäästö potentiaali

 • Uusien toimittajakanditaattien valinta

 • Optimoitu tuoteportfolio

Tehdyt toimenpiteet

 • Uuden strategian ja nykyisen teknologia ympäristön haasteet

 • Yritysarkkitehtuuri-roadmapin luominen

 • Potentiaalisten toimittajien skannaus ja evaluointi

 • Kustannusrakenteen optimointi

 • Tuoterakenteen kommentointi

Toimialallaan suurten yritysten välinen Due diligence-prosessi

Saavutetut hyödyt

 • Näkymä ostokohteen sopivuudesta ostajan strategiaan

 • Oston vaikutukset organisaatioihin

 • Oston vaikutukset teknologia- roadmappiin

 • Organisaation toimintakyvyn arviointi

Tehdyt toimenpiteet

 • Ostettavan yrityksen arkkitehtuurin yhteensopivuus

 • Ostokohteen irrottamisen vaikutusten arviointi

 • Arkkitehtuurin kypsyystaso

 • Organisaation toimintakyvyn arviointi

Cyber-uhkien arviointi keskisuurelle toimijalle

Saavutetut hyödyt

 • Näkymä tarvittaviin toimenpiteisiin organisaation kypsyystason korottamiseksi

 • Hallitukselle luotu kokonaiskuva yrityksen turvallisuustilanteesta

 • Hankesuunnitelma tavoitetilaan pääsemiseksi

Tehdyt toimenpiteet

 • IT-toiminnan kypsyysanalyysi

 • Prosessien kattavuus ja toiminta arvioituna yritysarkkitehtuurin kannalta

 • Henkilöstön organisointi ja roolitus suhteessa prosesseihin

 • Turvallisuuteen liittyvien prosessien ja ratkaisujen arviointi

Yrityksen carve-out plan

Saavutetut hyödyt

 • Organisaatioon vaadittavat muutokset

 • Järjestelmärajapinnat kuvattuna

 • Tarvittavat kaupalliset järjestelyt muodostettavien yritysten välille toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi

Tehdyt toimenpiteet

 • Muodostettavan yrityksen strategian kommentointi

 • Organisaatiorakenteen arviointi ja siihen tehtävät korjausehdotukset

 • Järjestelmäratkaisujen arviointi yritysarkkitehtuurin kannalta

 • Tietoarkkitehtuurin arviointi ja uuden rakenteen suunnittelu jaetulle yritykselle.

Kokonaisvaltainen tietosuojatyöhanke kansainväliselle toimijalle, jossa henkilötietojen käsittely keskeistä

Saavutetut hyödyt

 • Johdolle ja muille tarvittaville viiteryhmille kattava tilanneymmärrys

 • Tarvittavien toimenpiteiden & hankkeiden määrittely, aikataulutus ja eteneminen suunnitelmien mukaan

Tehdyt toimenpiteet

 • Tietotilinpäätös

 • GAP-analyysi

 • Tietosuojariskienhallinta

 • ISO27001-toteutus tarvittavat kontrollidokumentit huomioiden (tietosuojapolitiikka jne.)

 • Digitaalinen yleiskoulutus ja henkilökohtainen koulutus avainryhmille

 • Tarvittavien teknisten tietoturvahankkeiden ohjaaminen

 • Sopimuksien ja selosteiden koordinointi eri tuotteille ja eri maihin

Muutosohjelman läpivienti kriisiytyneelle keskisuurelle organisaatiolle

Saavutetut hyödyt

 • Johdolle ja henkilökunnalle ymmärrys muutoksen tärkeydestä ja vertaisorganisaatioiden tilanteesta

 • Toimenpiteiden asettaminen hyötytasojen kautta (vaikuttavin vs. helpoin)

Tehdyt toimenpiteet

 • IT-Kypsyysanalyysi

 • Digikyvykkyyden arviointi

 • Riskiviitekehyksen jalkauttaminen

 • Resurssianalyysi

 • Toimenpide/hankesuunnitelma

 • Merkittävän kokonaisvaltaisen muutoksen mahdollistaminen joustavan ja nopean kehittämisen mallilla

Ohjausrakenteiden (governance) terävöittäminen kasvua ja rahoitusta hakevalle toimijalle

Saavutetut hyödyt

 • Johdon ymmärrys eri ohjausmallien vaikutuksista toiminnalle

 • Kasvun ja rahoituksen mahdollistuminen

Tehdyt toimenpiteet

 • Hyvän hallintotavan kokonaisvaltainen esittely ja vaikutusanalyysi

 • Uusien ohjausrakenteiden muodostaminen ja jalkauttaminen

  • Corporate governance

  • IT Governance

  • Code  of Conduct

 Haluatko kokea Cybermindin asiantuntemuksen tuoman hyödyn omassa organisaatiossasi? Ole yhteydessä ja keskustellaan, kuinka voimme voimme olla avuksi?

CYBERMIND OY

+358 40 722 8840

©2020 CYBERMIND OY

Cybermind Oy
PL 275
00101 Helsinki, Finland