Palvelut | Cybermind Oy
KONSULTOINTI JA MUUT PALVELUT
Digital social media
Business Meeting
green papers
Network
Brainstorming

AI-STRATEGIA

Toiminnan arvon lisääminen tekoälyn avulla

 

AI-kypsyyden ymmärtäminen edellyttää laajaa näkemystä yrityksessä olennaisesti tekoälyyn liittyvistä tekijöistä. Datan käytettävyys ja resurssien Kohdennettavuus ovat keskeistä tietää kun sovelluksia ja prosesseja lähdetään transformoimaan AI:n avulla.

Saat myös vastauksen kysymyksiin mitä tekoälyllä voi tehdä ja miten sekä mitä hyödyt tekoälystä.

AI-MAHDOLLISUUSANALYYSI QUICK WIN

Selvitä nopeasti mahdollisuutesi hyötyä tekoälystä yritystoiminnan eri osa-alueilla.

SPARRAUS JA MENTOROINTI & ADVISOR

Huippuluokan osaaminen kasvun ja/tai muutoksen vauhdittajana

Kaikki yritykset kohtaavat muutoksia. Joskus muutokset ovat haluttuja ja itse aikaansaatuja, toisinaan taas yllättävät ulkoiset tekijät voivat pakottaa reagoimaan uudella tavalla.

 

Sekä lyhyempien että pidempiaikaisten toimeksiantojen kautta pystymme sparraavassa ja  mentoroivassa roolissa laajasti auttamaan eri toiminta-alueilla operoivia yrityksiä.

ICT / DIGI / LIIKETOIMINTA VUOKRAJOHTAJUUS 

Tehokasta ja ammattitaitoista johtajuutta yritykseesi

 

Mikäli tarvitset nopeasti yksittäistä huippuammattilaista tai task force -ryhmää viemään eteenpäin ICT- tai digistrategiaa ja johtamaan joukkojasi muutokseen.

QUICK REVIEW

Nopeasti katsaus haluamaasi kohteeseen.

 

Vaikka olemmekin hyvin tehokkaita ja ketteriä sekä hyödynnämme nopean kehittämisen välineitä, nopeasti toteutettu laaja ja syvällisempi tarkastelu edellyttää  samaa myös teidän yritykseltä. Siksi olemme kehittäneet  quick review -konseptin, jossa oiotaan polkuja, mutta saadaan hyvin nopeasti olennaisia suuntaviivoja.

BUSINESS MUOTOILU

Autamme parantamaan asiakasymmärrystä, terävöittämään liiketoimintaasi sekä tuottamaan ketteriä ja innovatiivisia palveluita.

Analysoi Business Planisi

Olemme tehneet liiketoimintasuunnitelmien analyysejä monelle eri toimialueelle huomioiden eri näkökulmia. Teknis/digitaalispainotteiset fokukset ovat meidän pääaluettamme, mutta pystymme yhtälailla auttamaan liiketoimintasi tarkastelussa muistakin olennaisista näkökulmista kuten riskienhallinta, rahoituksen ja talouden mittarit, kilpailukenttä, digitaalinen markkinointi jne.

Mikäli haluat lyhyen kustannustehokkaan liiketoimintasuunnitelmiesi analyysin, voit sen saada nyt myös innovaatiosetelillä.

jopa innovaatiosetelillä

Strategian ja toiminnan synkronointi

Cybermind tukee yrityksesi transformaatiota ja kasvua ja mahdollistaa, että hallitus tietää operatiivisen toiminnan etenemisen

Annamme työkalut ja osaamisen yrityksesi portfolion johtamiselle

CYBERMIND OY

+358 40 722 8840

©2020 CYBERMIND OY

Cybermind Oy
PL 275
00101 Helsinki, Finland